25. mája 2018 vstúpilo do platnosti nové Nariadenie Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov (GDPR), ktoré prinieslo do oblasti ochrany osobných významné zmeny, nové povinnosti, ako aj likvidačné sankcie, a to takmer pre všetky obchodné spoločnosti, živnostníkov, obce, školy, škôlky a ďalšie subjekty.

Odborne Vám pomôžeme s prechodom na novú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov, a to vypracovaním potrebnej dokumentácie. Poskytneme Vám služby zodpovednej osoby, ako aj ďalšou súčinnosťou a poradenstvom pri prechode na nové pravidlá v GDPR.

od 139 EUR bez DPH

Medzi najdôležitejšie povinnosti subjektov a zmeny, podľa novej právnej úpravy patria:

  • povinnosť vybraných subjektov ustanoviť zodpovednú osobu,
  • povinnosť upraviť príslušnú dokumentáciu a prispôsobiť ju novej právnej úprave,
  • zmeny v oblasti súhlasu so spracúvaním osobných údajov,
  • zavedenie likvidačných pokút za porušenie povinností
  • nové práva dotknutých osôb
  • viaceré nové povinnosti pre osoby spracúvajúce osobné údaje.

Jednou z významných zmien povinnosť presne vybraných subjektov
ustanoviť v súvislosti so spracúvaním a ochranou osobných údajov
zodpovednú osobu. Ustanovenie zodpovednej osoby je povinné v
týchto prípadoch:

  • spracúvanie osobných údajov vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt (obce, základné školy, stredné školy, univerzity ,a pod.)
  • hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie, ktoré si vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu,
  • hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných kategórií údajov vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky.
error: