Poľnohospodárske poradenstvo

Úvod

MAHUT group a.s. Vám ponúka komplexné balíky služieb, ktoré vás zbavia starostí a úšetria čas i peniaze. Od vedenia zmlúv cez státie na úradoch až po odborné poradenstvo – v tom všetkom sa môžete na nás stopercentne spoľahnúť.

Prečo nás potrebujete?

Určite chcete byť informovaný a držať krok s dobou. Ale viete kde hľadať tie správne informácie? Máte čas a prostriedky neustále sledovať zmeny v zákonoch, dotačných pravidlách, eurofondoch, …? Ak na obe otázky neodpoviete s istotou áno, podstupujete vysoké riziko, že premeškáte určitú príležitosť, horšie povinnosť, alebo najhoršie oboje naraz. S nami budete pracovať efektívnejšie, bez chýb, a s mimoriadnym stupňom právnej istoty.

O balíčkoch

V rámci balíka ponúkame:

 • komplexné poradenstvo v oblasti pozemkového práva,
 • riešenie sporných právnych otázok,
 • pomoc pri problémoch zmluvných vzťahov a právnych nárokov na pôdu

Časová i vedomostná náročnosť vedenia a uzatvárania nájomných zmlúv si vyžaduje samostatného zamestanca. Máme pre Vás lacnejšie, pohodlnejšie a jednoduchšie riešenie.
V rámci balíka ponúkame:

 • evidencia nájomných zmlúv
 • uzatváranie nových nájomných zmlúv
 • sledovanie platnosti nájomných zmlúv a predlžovanie platnosti nájmov
 • pripomínanie platenia nájmu
 • zastupovanie Vášho poľnohospodárskeho podniku na rôznych úradoch
 • zastupovanie Vášho podniku v komunikácií s inými poľnohospodárskymi subjektmi(a to najmä pri konfliktných situáciách a problémových záležitostiach)
Čo je SKEAGIS

Ide o systém, ktorý Vám pomôže pri riadení poľnohospodárskej výroby. Okrem iného tiež spracováva zadané geografické údaje a pomáha Vám lepšie zužitkovať potenciál Vášho podniku.

Modul Kataster

Vám pomôže organizovať vaše nehnuteľnosti, katastrálne územia a dá vám prehľad i o vlastníckych, nájomných, či záložných právach. Možnosť zobraziť údaje priamo na mape, … .

Modul nájomné

Vykonáva kompletnú starostlivosť o nájom v zmyslej platnej legislatívy. Počíta výšku nájomného, cenu parcely, … . Tvorí grafické výstupy, manažérske zostavy, sumáre … .

Modul pozemky

Pomáha zlepšovať prehľad ako to na parcelách naozaj vyzerá. Obsahuje údaje o pestovanej plodine, dávkach hnojív, o výške dotácií … . Tvorí tlačové zostavy pre UKSUP, … .

Systém SKEAGIS je možné rozšíriť ešte aj o ďalšie zaujímavé moduly.

 • Denník pasenia – pomôže udržať si obraz o zvieratách v stádach a aj mimo nich a prehľadne spracovať získané údaje
 • Systém krížového plnenia – poskytne všetko potrebné na to, aby ste získali kontrolu nad kultúrnymi dielmi
 • Ekonomika honu – zefektívni Vašu prácu s nákladmi a výnosmi a poskytne Vám dostatok ekonomických informácií pre každú plodinu osobitne
 • Plánovanie – pomôže Vašim ekonómom pri stanovovaní dávok hnojív a predpokladaní úrody (podrobné rozloženie pre plodiny, hnojenia, možnosť pridávania kritérií a prepojenia s agronomickou evidenciou)
Galéria SKEAGIS
error: