Založenie obchodnej spoločnosti

K založeniu spoločnosti s ručením obmedzeným sú potrebné len 4 jednoduché kroky :

  1. kontaktujte a oboznámte nás so svojimi požiadavkami
  2. pripravíme Vám všetky dokumenty na podpis.
  3. zabezpečíme za Vás komunikáciu s príslušnými úradmi a obchodným registrom.
  4. prevezmete si, resp. Vám zašleme kompletnú dokumentáciu vrátane výpisu z obchodného registra.

Založenie obchodnej spoločnosti je komplikovaný proces, nie však pre nás. My vieme, ako na to. Ak sa nechcete zaťažovať prípravou dokumentov kvôli nedostatku času, energie alebo potrebného právneho povedomia, obráťte sa na nás. S našou pomocou to zvládnete BEZ KOMPLIKÁCIÍ.

Vybavíme za Vás všetky potrebné formality spojené so založením novej spoločnosti.

 

Cena zahŕňa : 

 úvodnú konzultáciu a podnikateľské poradenstvo,
 vypracovanie všetkých potrebných listín pre založenie Vašej spoločnosti,
 správne poplatky za neobmedzený počet voľných živností,
 súdny poplatok za zápis spoločnosti do OR 150 eur,
 vyžiadanie si živnostenských oprávnení,
 podanie návrhu na zápis do obchodného registra.

Zmeny v obchodných spoločnostiach

Potrebujete vykonať vo Vašej spoločnosti dôležitú zmenu, ako je úprava obchodného mena, sídla či rozšírenie alebo zúženie predmetov podnikania? Dokážeme Vám ušetriť až polovicu poplatkov. Využívame efektívne elektronické systémy, ktoré zaručujú rýchle a bezchybné spracovanie Vašich údajov do príslušných dokumentov.

 

Cena zahŕňa:

  • vypracovanie všetkých dokumentov potrebných k zápisu zmeny v spoločnosti do obchodného registra,
  • súdny poplatok za zápis zmeny v spoločnosti do obchodného registra – 33 EUR,
  • pri doplnení predmetov podnikania správne poplatky za ľubovoľný počet voľných živností..

Najčastejšie zmeny v spoločnostiach aké vykonávame:

zmena obchodného mena spoločnosti,
zmena sídla spoločnosti,
zmena predmetu podnikania spoločnosti,
vymenovanie, odvolanie, vzdanie sa funkcie konateľa , vypovedanie prokúry
zmena spôsobu konania konateľa alebo prokuristu,
zvýšenie alebo zníženie základného imania spoločnosti,
prevod obchodného podielu spoločníka,
zmena bydliska konateľa, prokuristu, spoločníka,
iné zmeny podľa požiadaviek klienta.

error: