Ashley HardyVP Sales and Marketing

areas of expertise
 • Business transformation
 • Restructuring and turnaround
 • Integration
 • Growth strategy
 • M&A transaction support
education
 • MBA, Rotterdam School of Management, Erasmus University
 • BS, engineering, Technical University of Denmark
 • MBA, Rotterdam School of Management, Erasmus University

With over 20 years of experience in entrepreneurship, management, business planning, financial analysis, software engineering, operations, and decision analysis, Brandon has the breadth and depth of experience needed to quickly understand entrepreneurs’ businesses and craft the most suitable solutions.

Consulting WP comes up with results that are actually implementable. That is their strength compared to other consulting companies.

Before founding Consulting WP in early 2001, Brandon started two Internet companies in Silicon Valley. Previously, Brandon held various management positions in New York at Simon Brothers, most recently as Vice President in Goldhill Group, focusing on new business development and risk management. He has also worked as a senior financial risk management consultant to the financial services industry; software engineer; advertising sales manager for the popular Caribbean travel guide series; general manager of an advertising and graphic design agency; and engineering intern at the Best Health Coach.

publications

 • Špeciálna úprava zodpovednosti konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným

  Spoločnosť s ručením obmedzeným[1] ako jedna z právnych foriem podnikania je bez pochybností najviac využívanou formou na Slovensku. Dôvodom uvedeného je súhrn rôznych výhod vyplývajúcich z právnej úpravy a podmienok za akých môže podnikateľ vykonávať „sústavnú činnosť samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť  za účelom dosiahnutia zisku..“. Medzi nesporné výhody patrí najmä obmedzené ručenie spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným

  6. novembra 2018
 • Podnikateľ ako platiteľ DPH

  Podnikateľ sa môže stať platiteľom DPH dvojakým spôsobom: Povinná registrácia pre daň z pridanej hodnoty – ide o situáciu, kedy podnikateľ dosiahol za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur. V takomto prípade je povinný podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom

  5. novembra 2018

contact details

+1 628 123 4000
131 Bain Street
New York, Pennsylvania 01234, United States

Social Profiles

feedback form

If you’d like a free consultation, please start by completing the form:

[contact-form-7 404 "Not Found"]
how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

So spoločnosťou MAHUT Group a.s. spolupracujeme ešte len krátko, ale už pozitívne môžem ohodnotiť s akou vervou a úspešnosťou sa pustili do vymáhania pohľadávok od našich neplatičov. V krátkej budúcnosti chceme rozšíriť spoluprácu aj na ďalšie oblasti ohľadom ich právneho zastupovania.

RAMEKO, Čaklov
Chceme rozšíriť spoluprácu

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?

error: